KHUYẾN MÃI

Bước 1 / Step 1

Tìm kiếm mẫu thiệp bạn thích nhất / Search your favorite cards

Bước 3 / Step 3

Đặc cọc 50%/ Deposit 50%

Bước 4 / Step 4

Thiết kế Thiệp theo yêu cầu & Xác nhận mẫu thiết kế / Design under customers demands & Carried out affer you confirmed design

Bước 5 / Step 5

Giao hàng / Shipping